• විවිධ වර්ගයේ පීඊ ලයිනර් සහිත එෆ්අයිබීසී බෑග්

    පොලිඑතිලීන් ලයිනර් සාමාන්‍යයෙන් පොලි ලයිනර් ලෙස හැඳින්වෙන නම්‍යශීලී ප්ලාස්ටික් ලයිනර් වන අතර ඒවා විශේෂයෙන් නම්‍යශීලී අතරමැදි තොග බහාලුමක (එෆ්අයිබීසී හෝ තොග බෑගය) සවි කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. සංවේදී ද්‍රව්‍ය හා රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ කටයුතු කිරීම බොහෝ විට ද්විත්ව ආරක්‍ෂක අවශ්‍යතා ඇති කරයි. බහු ...
    වැඩිදුර කියවන්න